Pháp Luật Plus - bí thư - các bài viết về bí thư, tin tức bí thư

bí thư - các bài viết về bí thư, tin tức bí thư

Bí thư Thành uỷ TP Tam Kỳ xin thôi chức

Ông Nguyễn Văn Lúa xin thôi chức Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Uỷ Quảng Nam, Bí thư Thành uỷ TP Tam Kỳ trước thời điểm nghỉ hưu hai tháng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chuẩn bị Đại hội XIII và chuẩn bị cho đất nước cất cánh

Chuẩn bị Đại hội XIII và chuẩn bị cho đất nước cất cánh

0
Trong dĩ bất biến đó, nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước, Mặt trận luôn ứng vạn biến kể cả về tư duy và hành động để chớp được thời cơ, vượt được thách thức, sớm đưa đất nước đứng vào đội ngũ các quốc gia hàng đầu.