bí thư sa pa làm giám đốc sở giao thông xây dựng - các bài viết về bí thư sa pa làm giám đốc sở giao thông xây dựng, tin tức bí thư sa pa làm giám đốc sở giao thông xây dựng

Bí thư Thị ủy Sa Pa làm Giám đốc Sở GTVT - Xây dựng tỉnh Lào Cai

Ông Nguyễn Trọng Hài, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sa Pa được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở GTVT- Xây dựng Lào Cai.

Theo dõi Pháp Luật Plus