Pháp Luật Plus - Bí thư Huyện ủy - các bài viết về Bí thư Huyện ủy, tin tức Bí thư Huyện ủy

Bí thư Huyện ủy - các bài viết về Bí thư Huyện ủy, tin tức Bí thư Huyện ủy

Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - UV dự khuyết Trung ương Đảng, UV Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được chuẩn y chức Phó Bí thư Tinhr Quảng Ngãi.

Theo dõi Pháp Luật Plus