Bí thư Huyện ủy Nam Đàn - các bài viết về Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tin tức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn

Vụ cả thập kỷ đi đòi đất ở huyện Nam Đàn: Bí thư Huyện uỷ yêu cầu không được trả lời chung chung

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn yêu cầu khi giải quyết các nội dung cần phải trích dẫn căn cứ điều khoản cụ thể của pháp luật, không nêu chung chung.

Theo dõi Pháp Luật Plus