Pháp Luật Plus - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn - các bài viết về Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tin tức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn

Bí thư Huyện ủy Nam Đàn - các bài viết về Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, tin tức Bí thư Huyện ủy Nam Đàn

Người dân khởi kiện UBND tỉnh Nghệ An: Những văn bản quyết liệt yêu cầu cấp đất cho dân

UBND tỉnh, Sở TN&MT Nghệ An cũng như Huyện ủy Nam Đàn đã có những văn bản quyết liệt chỉ đạo yêu cầu cấp đất cho gia đình ông Nguyễn Tân Phúc.

Theo dõi Pháp Luật Plus