Bí thư huyện Lục Ngạn - các bài viết về Bí thư huyện Lục Ngạn, tin tức Bí thư huyện Lục Ngạn

Vải thiều Lục Ngạn – “Trái vải không Covid-19”

Đây là mục tiêu chính, một khẩu hiệu quyết tâm của nhân dân và chính quyền huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) nhằm xây dựng vùng vải thiều an toàn, không Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1