Bí thư Đà Nẵng - các bài viết về Bí thư Đà Nẵng, tin tức Bí thư Đà Nẵng

Bí thư Đà Nẵng: Tại sao Vũ “nhôm” mua được nhiều đất công như thế?

Về việc xử lý sai phạm của lãnh đạo thành phố, ông Trương Quang Nghĩa cho biết đang tiếp tục kiểm điểm.

Theo dõi Pháp Luật Plus