Pháp Luật Plus - bị phạt tiền vì nói xấu chủ tịch tỉnh trên facebook - các bài viết về bị phạt tiền vì nói xấu chủ tịch tỉnh trên facebook, tin tức bị phạt tiền vì nói xấu chủ tịch tỉnh trên facebook

bị phạt tiền vì nói xấu chủ tịch tỉnh trên facebook - các bài viết về bị phạt tiền vì nói xấu chủ tịch tỉnh trên facebook, tin tức bị phạt tiền vì nói xấu chủ tịch tỉnh trên facebook

Lộ diện người có khuôn mặt “kênh kiệu” nhất

Người đó không ai khác chính là ông Trần Thanh Tâm - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông (TTTT) An Giang.

Theo dõi Pháp Luật Plus