Pháp Luật Plus - bí mật hoạt động tuần tra - các bài viết về bí mật hoạt động tuần tra, tin tức bí mật hoạt động tuần tra

bí mật hoạt động tuần tra - các bài viết về bí mật hoạt động tuần tra, tin tức bí mật hoạt động tuần tra

Đẩy mạnh sử dụng thiết bị giám sát, ghi hình phát hiện vi phạm giao thông

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, sử dụng các thiết bị kỹ thuật hiện đại..

Theo dõi Pháp Luật Plus