bị bắt sau 6 giờ gây án - các bài viết về bị bắt sau 6 giờ gây án, tin tức bị bắt sau 6 giờ gây án

Trộm ở Huế vào Đà Nẵng tiêu thụ, bị bắt sau 6 giờ gây án

Phát hiện nhà nạn nhân không khóa cửa, các đối tượng cùng lẻn vào nhà lấy trộm điện thoại di động và laptop rồi mang vào Đà Nẵng tiêu thụ.

Theo dõi Pháp Luật Plus