BHXH tự nguyện - các bài viết về BHXH tự nguyện, tin tức BHXH tự nguyện

Điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus