BHXH - các bài viết về BHXH, tin tức BHXH

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Chống Covid - 19 bằng giao dịch trực tuyến

Ngành Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân chống dịch hiệu quả.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Coi người dân như người nhà

Coi người dân như người nhà

0
Phát triển đối tượng tham gia BHXH ở Bắc Ninh thời gian qua. Họ đã “đi từng nhà” để đưa chính sách an sinh xã hội này đến gần với dân hơn.