Pháp Luật Plus - Bệnh viện vùng Tây Nguyên - các bài viết về Bệnh viện vùng Tây Nguyên, tin tức Bệnh viện vùng Tây Nguyên

Bệnh viện vùng Tây Nguyên - các bài viết về Bệnh viện vùng Tây Nguyên, tin tức Bệnh viện vùng Tây Nguyên

Hàng trăm bộ đội tham gia di dời Bệnh viện vùng Tây Nguyên

Trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 300 bộ đội cùng hàng trăm nhân viên y tế sẽ tiến hành di dời bệnh viện trong thời gian dự kiến 2 tuần.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết