Pháp Luật Plus - Bệnh viện Việt Đức - các bài viết về Bệnh viện Việt Đức, tin tức Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức - các bài viết về Bệnh viện Việt Đức, tin tức Bệnh viện Việt Đức

Bệnh nhân thứ hai ghép phổi được xuất viện

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân thứ hai được ghép phổi từ người chết não đã hoàn toàn bình phục và là bệnh nhân xuất việc đầu tiên.

Theo dõi Pháp Luật Plus