Pháp Luật Plus - Bệnh viện Việt Đức - các bài viết về Bệnh viện Việt Đức, tin tức Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức - các bài viết về Bệnh viện Việt Đức, tin tức Bệnh viện Việt Đức

Thành lập trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tổ chức lễ công bố thành lập trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1