Bệnh viện Trung ương Huế - các bài viết về Bệnh viện Trung ương Huế, tin tức Bệnh viện Trung ương Huế

Nhật ký gửi vợ con đầy xúc động của nam điều dưỡng nơi tâm dịch

Những dòng ghi chép xuất phát từ tâm can, đáy lòng của một nhân viên y tế có trách nhiệm, tận tâm với công việc giữa “tâm dịch” Covid-19.

Theo dõi Pháp Luật Plus