Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk - các bài viết về Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk, tin tức Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk

Hàng trăm bộ đội tham gia di dời Bệnh viện vùng Tây Nguyên

Trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 300 bộ đội cùng hàng trăm nhân viên y tế sẽ tiến hành di dời bệnh viện trong thời gian dự kiến 2 tuần.

Theo dõi Pháp Luật Plus