bệnh viện tâm thần Trung ương I - các bài viết về bệnh viện tâm thần Trung ương I, tin tức bệnh viện tâm thần Trung ương I

Vụ bệnh nhân “bay lắc” ngay trong phòng điều trị: Giám đốc đề xuất nhận mức kỷ luật khiển trách

Tiếp tục đình chỉ đối với Giám đốc bệnh viện Tâm thần Trung ương I để kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm.

Theo dõi Pháp Luật Plus