Bệnh viện - các bài viết về Bệnh viện, tin tức Bệnh viện

“Không để người dân mù mờ về chi phí khám chữa bệnh”

Khẳng định “Ngành Y tế quyết tâm trong vấn đề đổi mới, công khai. Những dịch vụ công nào mà ngành Y tế cung cấp thì đều phải được công khai.

Theo dõi Pháp Luật Plus