Bệnh viện - các bài viết về Bệnh viện, tin tức Bệnh viện

Bệnh viện Bạch Mai giải thể đơn vị trực thuộc, hàng chục người thất nghiệp phải “ra đường”?

Những người làm công tác vận chuyển bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai có nguyện vọng được tiếp tục làm công việc cũ để đảm bảo duy trì cuộc sống.

Theo dõi Pháp Luật Plus