Pháp Luật Plus - bệnh viện phổi ninh bình - các bài viết về bệnh viện phổi ninh bình, tin tức bệnh viện phổi ninh bình

bệnh viện phổi ninh bình - các bài viết về bệnh viện phổi ninh bình, tin tức bệnh viện phổi ninh bình

Một số tồn tại ở BV Phổi Ninh Bình

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, BV không thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1