bệnh viện nội tiết bắc giang - các bài viết về bệnh viện nội tiết bắc giang, tin tức bệnh viện nội tiết bắc giang

Phó trưởng khoa Bệnh viện Nội tiết Bắc Giang vu khống lãnh đạo

Nội dung tố cáo ông Đặng Trần Trung đã vu khống cho người tố cáo lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành nhiệm vụ là đúng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1