Bệnh viện Nhi TƯ - các bài viết về Bệnh viện Nhi TƯ, tin tức Bệnh viện Nhi TƯ

PGS.TS Trần Minh Điển được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

PGS.TS Trần Minh Điển được tín nhiệm bầu làm Giám đốc Bệnh viện Nhi Trưng ương.

Theo dõi Pháp Luật Plus