bệnh viện K - các bài viết về bệnh viện K, tin tức bệnh viện K

Những con số đáng suy ngẫm về ung thư tại Việt Nam

Theo thống kê của WHO, số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam không ngừng tăng, từ 68.000 ca năm 2000 lên 126.000 năm 2010.

Theo dõi Pháp Luật Plus