bệnh viện huyện Thanh Chương - các bài viết về bệnh viện huyện Thanh Chương, tin tức bệnh viện huyện Thanh Chương

Nữ điều dưỡng hiến máu hiếm cứu sản phụ đang nguy kịch

Sản phụ đang nguy kịch phải phẫu thuật gấp nhưng thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện không có sẵn, tình huống rất khẩn cấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1