bệnh viện hòa bình - các bài viết về bệnh viện hòa bình, tin tức bệnh viện hòa bình

Vụ chạy thận 9 người tử vong: Hoàng Công Lương mệt mỏi và xin được giữ quyền im lặng

Bị cáo Hoàng Công Lương tỏ ra mệt mỏi, và xin giữ quyền im lặng với những câu không thuộc thuộc lĩnh vực chuyên môn khám chữa bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus