bệnh viện đà nẵng - các bài viết về bệnh viện đà nẵng, tin tức bệnh viện đà nẵng

Chúng ta đã kiểm soát được tại dịch ở miền Trung

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: “Đến giờ có thể khẳng định là chúng ta đã kiểm soát được tại dịch ở miền Trung”.

Theo dõi Pháp Luật Plus