Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau - các bài viết về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, tin tức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau

Thanh tra tỉnh Cà Mau sửa đổi nội dung KLTT liên quan đến lĩnh vực y tế ra sao?

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có Thông báo Kết luận về việc sửa đổi một số nội dung trong Thông báo Kết luận thanh tra số 03/KL-TT ngày 25/5/2020.

Theo dõi Pháp Luật Plus