Bệnh viện dã chiến Củ Chi - các bài viết về Bệnh viện dã chiến Củ Chi, tin tức Bệnh viện dã chiến Củ Chi

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Bệnh viện Dã chiến Củ Chi cần thiết, quan trọng và hoạt động rất hiệu quả

Tính đến ngày 11/02/2021 Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã tròn một năm hoạt động, đã vận dụng có hiệu quả các nguồn nhân lực, vật lực… từ các Bệnh viện.

Theo dõi Pháp Luật Plus