bệnh tâm thần - các bài viết về bệnh tâm thần, tin tức bệnh tâm thần

Chỉ cần hơn 10 triệu đồng, biến người thường thành bệnh nhân tâm thần?

Chỉ cần 17 - 18 triệu đồng có thể làm một bệnh án tâm thần giả. Một bác sỹ của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết?

Theo dõi Pháp Luật Plus