bệnh nhân - các bài viết về bệnh nhân, tin tức bệnh nhân

Hơn 80% bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam tự hồi phục sau 1 tuần

Thống kê cho thấy, hơn 80% bệnh nhân Covid-19 tại nước ta chỉ sốt nhẹ, ho, mệt và tự hồi phục sau khoảng 1 tuần.

Theo dõi Pháp Luật Plus