Pháp Luật Plus - bệnh nhân mắc Covid-19 - các bài viết về bệnh nhân mắc Covid-19, tin tức bệnh nhân mắc Covid-19

bệnh nhân mắc Covid-19 - các bài viết về bệnh nhân mắc Covid-19, tin tức bệnh nhân mắc Covid-19

Hôm nay, Bộ Y tế sẽ công bố Phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19

Bộ Y tế đã hoàn thiện phác đồ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 và dự kiến ban hành trong ngày 26/3, sau đó sẽ tập huấn phổ biến cho các tuyến.

Theo dõi Pháp Luật Plus