bệnh nhân chạy thân - các bài viết về bệnh nhân chạy thân, tin tức bệnh nhân chạy thân

Xúc động hình ảnh bệnh nhân chạy thận nhận quà Tết ngay trên giường bệnh

Những món quà Tết được các cán bộ đoàn viên, bác sĩ trao đến tận tay bệnh nhân ngay trên giường bệnh trong lúc đang chạy thận.

Theo dõi Pháp Luật Plus