bệnh chuyển nặng - các bài viết về bệnh chuyển nặng, tin tức bệnh chuyển nặng

Bác gái bệnh nhân 17 bệnh chuyển nặng, phải thở máy, lọc máu liên tục

Có 2 bệnh nhận đang điều trị đã chuyển nặng, một là bệnh nhân người Anh 69 tuổi và bà L.T.H., 64 tuổi, bị lây bệnh từ bệnh nhân số 17.

Theo dõi Pháp Luật Plus