bệnh án - các bài viết về bệnh án, tin tức bệnh án

Băn khoăn về quyền được cung cấp bệnh án

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chia sẻ băn khoăn về quyền được cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus