BẾN CẢNG - các bài viết về BẾN CẢNG, tin tức BẾN CẢNG

Hateco xây dựng 2 bến container tại Khu bến cảng Lạch Huyện

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng 2 bến container số 5, số 6 tại Khu bến cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng...

Theo dõi Pháp Luật Plus