Pháp Luật Plus - BẾN CẢNG - các bài viết về BẾN CẢNG, tin tức BẾN CẢNG

BẾN CẢNG - các bài viết về BẾN CẢNG, tin tức BẾN CẢNG

Kết nối giao thông - trở lực với Cảng Hải Phòng

Vấn đề giao thông kết nối, cơ chế quản lý vẫn đang là những điểm nghẽn khiến đầu mối giao thông này chưa đem lại hiệu quả kinh tế như mong muốn…

Theo dõi Pháp Luật Plus