BÊ TRẦM - các bài viết về BÊ TRẦM, tin tức BÊ TRẦM

Ông Trầm Bê đang nợ Sacombank 43 nghìn tỷ đồng

Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết ông Trầm Bê có 2 khoản nợ tại Sacombank, một là khoản nợ khoảng 33.000 tỷ đồng. Khoản nợ thứ 2 khoảng 10.000 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus