Pháp Luật Plus - BCH TƯ ĐẢNG - các bài viết về BCH TƯ ĐẢNG, tin tức BCH TƯ ĐẢNG

BCH TƯ ĐẢNG - các bài viết về BCH TƯ ĐẢNG, tin tức BCH TƯ ĐẢNG

Ông Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Tổ chức TƯ

Bộ Chính trị vừa phân công ông Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Tổ chức TƯ. Ông Phạm Minh Chính sinh năm 1958 tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo dõi Pháp Luật Plus