Bavico - các bài viết về Bavico, tin tức Bavico

Khách hàng Bavico Nha Trang lại kêu cứu

Nhiều người dân mua căn hộ tại dự án Bavico Nha Trang tiếp tục kêu cứu khi đã trót mua căn hộ trên đất quốc phòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus