bầu - các bài viết về bầu, tin tức bầu

Ông Nguyễn Công Vinh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo dõi Pháp Luật Plus