bầu giữ chức vụ - các bài viết về bầu giữ chức vụ, tin tức bầu giữ chức vụ

Đại tá Trần Văn Toản được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Bình Thuận

Đại tá Trần Văn Toản - Giám đốc Công an tỉnh được Đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo dõi Pháp Luật Plus