Pháp Luật Plus - bầu đức ế cổ phiếu - các bài viết về bầu đức ế cổ phiếu, tin tức bầu đức ế cổ phiếu

bầu đức ế cổ phiếu - các bài viết về bầu đức ế cổ phiếu, tin tức bầu đức ế cổ phiếu

Bầu Đức “ế” nặng trái phiếu, cổ đông đã hết tin?

Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ bán được 22 trái phiếu trong tổng số 220.000 trái phiếu chào bán.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1