bầu cử - các bài viết về bầu cử, tin tức bầu cử

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo dõi Pháp Luật Plus