Pháp Luật Plus - bầu Chủ tịch nước - các bài viết về bầu Chủ tịch nước, tin tức bầu Chủ tịch nước

bầu Chủ tịch nước - các bài viết về bầu Chủ tịch nước, tin tức bầu Chủ tịch nước

Hôm nay, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, hai lãnh đạo sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1