Pháp Luật Plus - Bắt tạm giam nguyên Giám đốc ASA vì thao túng giá cổ phiếu - các bài viết về Bắt tạm giam nguyên Giám đốc ASA vì thao túng giá cổ phiếu, tin tức Bắt tạm giam nguyên Giám đốc ASA vì thao túng giá cổ phiếu

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc ASA vì thao túng giá cổ phiếu - các bài viết về Bắt tạm giam nguyên Giám đốc ASA vì thao túng giá cổ phiếu, tin tức Bắt tạm giam nguyên Giám đốc ASA vì thao túng giá cổ phiếu

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc ASA vì thao túng giá cổ phiếu

Theo Bộ Công an Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA đã có hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7.000.000 cổ phiếu ASA.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1