bắt nhóm đối tượng phá rừng - các bài viết về bắt nhóm đối tượng phá rừng, tin tức bắt nhóm đối tượng phá rừng

Thanh Hoá: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã thuê người phá rừng trái phép

Nhằm phục vụ lợi ích cho mình Cầm Bá Huế đã thuê nhóm người vào phá rừng ở thôn Tú Ạc, xã Xuân Chinh (Thường Xuân, Thanh Hoá)...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1