bắt khẩn cấp - các bài viết về bắt khẩn cấp, tin tức bắt khẩn cấp

Bắt khẩn cấp đối tượng chém công an trọng thương

Khi công an đến gửi giấy mời, Thương chưởi bới rồi dùng dao chém 1 công an viên trọng thương.

Theo dõi Pháp Luật Plus