Bắt học sinh học toàn diện - các bài viết về Bắt học sinh học toàn diện, tin tức Bắt học sinh học toàn diện

“Học để thi, bắt học sinh phải giỏi toàn diện là những quan niệm giáo dục sai lầm”

Thạc sĩ Nguyễn Sóng Hiền đã có những trải nghiệm và cảm nhận rõ sự khác biệt trong tư duy về giáo dục của Việt Nam và các nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus