Pháp Luật Plus - Bắt giữ 2 đối tượng khai thác gỗ hương trái phép - các bài viết về Bắt giữ 2 đối tượng khai thác gỗ hương trái phép, tin tức Bắt giữ 2 đối tượng khai thác gỗ hương trái phép

Bắt giữ 2 đối tượng khai thác gỗ hương trái phép - các bài viết về Bắt giữ 2 đối tượng khai thác gỗ hương trái phép, tin tức Bắt giữ 2 đối tượng khai thác gỗ hương trái phép

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng khai thác gỗ hương trái phép trong vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Số lượng gỗ bị khai thác trái phép này này nằm trong rừng đặc dụng, trạng thái rừng thường xanh trung bình. Tổng khối lượng gỗ bị khai thác là 22,396 m3. 

Theo dõi Pháp Luật Plus

1