Từ 1-9: Chủ sở hữu chung cư cư cũ thuộc diện cải tạo, xây lại được hưởng hàng loạt quyền lợi

0
Nghị định 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, có hiệu lực thi hành từ 1-9 quy định rõ hàng loạt quyền lợi quan trọng của chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây lại.

Theo Nghị định 69/CP/2021, người ở chung cư thuộc diện cải tạo, xây lại có các quyền lợi sau:

Được tham gia lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Được tái định cư, được giải quyết chỗ ở tạm thời, được lựa chọn hình thức bồi thường theo quy định; yêu cầu chủ đầu tư thanh toán tiền chênh lệch bồi thường (nếu có).

Được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về đất đai đối với nhà ở, công trình đã được bồi thường, bố trí tái định cư; Được tham gia giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Được mua nhà ở bố trí tạm thời trong trường hợp nhà ở này thuộc diện được bán theo quy định nếu chủ sở hữu không có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở tái định cư.

Được chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư, nhà ở bố trí tạm thời (nếu được mua nhà ở này); trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán được thực hiện như đối với chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản; người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư cuối cùng được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về nhà ở.

Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp có thiệt hại xảy ra theo nội dung của hợp đồng đã ký kết và theo quy định của pháp luật; Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nhiều chung cư cũ hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng

Nhiều chung cư cũ hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng

Ngoài nội dung trên, một trong những điểm mới quan trọng trong Nghị định này là quy định trên 51% chủ sở hữu đồng thuận lựa chọn chủ đầu tư.

Trước đây, theo Khoản 3 Điều 16 Thông tư 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, quyền biểu quyết tại hội nghị tòa nhà chung cư, cụm nhà chung cư được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích khác trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với một phiếu biểu quyết..., cách tính này chính xác nhưng khó áp dụng, khó nhận được sự đồng thuận từ chủ sở hữu nhà chung cư cũ.

Tuy vậy, đến Nghị định 69/2021/NĐ-CP, quy định trên đã có sự thay đổi. Theo Khoản 6 Điều 14 Nghị định này, việc lấy ý kiến các chủ sở hữu khi lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được thực hiện theo nguyên tắc mỗi một căn hộ trong nhà chung cư tương ứng với một phiếu biểu quyết và có ít nhất 70% tổng số chủ sở hữu căn hộ, khu chung cư đó tham gia; doanh nghiệp được lựa chọn phải được tối thiểu 75% tổng số chủ sở hữu tham gia đồng ý.

Trường hợp nhiều doanh nghiệp đăng ký làm chủ đầu tư thì lựa chọn doanh nghiệp nhận được tỷ lệ đồng ý cao nhất, nhưng tối thiểu phải đạt trên 51% tổng số chủ sở hữu đồng ý...

Nội dung này phù hợp với nguyên tắc quy định tại khoản 5 Điều 102 Luật Nhà ở 2014.

(https://anninhthudo.vn/tu-1-9-chu-so-huu-chung-cu-cu-cu-thuoc-dien-cai-tao-xay-lai-duoc-huong-hang-loat-quyen-loi-post476148.antd)

H.L  -  Theo An ninh thủ đô

Bình luận

Những bí mật sau cùng của cố Tổng thống Pháp Francois Mitterrand

Nhà xuất bản Grasset của Pháp vừa cho ra mắt công chúng cuốn sách “Le dernier secret” (tạm dịch là “Bí mật sau cùng của cố Tổng thống Pháp Francois Mitterrand”)...

Trần Khôn - Châu Tấn: Mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu"

12 năm qua, vào đúng ngày sinh nhật của Châu Tấn, Trần Khôn không quên gửi lời chúc mừng tuổi mới tới người bạc khác giới...

Hành động thiện nguyện của gia tộc Rothchilds dành cho người Do Thái

Trong hành trình chạy trốn sự truy đuổi của Đức Quốc xã của những người Do Thái đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất nhiều của gia tộc Rothchilds...

Những cuốn sách “độ” bìa của Công ty Đông A có vi phạm pháp Luật xuất bản?

Thời gian vừa qua, thị trường sách ở Việt Nam bỗng xuất hiện một loại ấn phẩm đặc biệt là những cuốn sách được “độ” bìa của Công ty Đông A.

Xem thêm