Tỉnh Thái Nguyên từng giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá

0
Theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất thực hiện một số dự án không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Tin nên đọc

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt sai phạm

Vào tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành thông báo Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 01/01/2010 – 31/12/2018).

Theo Thanh tra Chính phủ đánh giá, chất lượng của công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch còn thấp,trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, triển khai một số công trình, dự án phát sinh năm ngoài quy hoạch dẫn đến một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất không phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Bên cạnh đó, một số dự án, công trình có trong quy hoạch nhưng không có nhà đầu tư hoặc có nhà đầu tư, nhưng thực hiện chậm do khó khăn về tài chính, giải phóng mặt bằng nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tình trạng sử dụng đất sai với quy hoạch, kế hoạch được duyệt vẫn còn xảy ra.

Đáng chú ý, theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất thực hiện một số dự án khu dân cư, khu đô thị - thương mại - dịch vụ không qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất diễn ra thời gian dài nhưng chậm được phát hiện đế khắc phục, sửa sai.

Dự án Khu dân cư sinh thái kiểu mẫu phường Túc Duyên. Ảnh: Báo Đấu thầu

Dự án Khu dân cư sinh thái kiểu mẫu phường Túc Duyên. Ảnh: Báo Đấu thầu

Một trong những trường hợp như vậy được nêu trong thông báo của Thanh tra Chính phủ đó là Dự án khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

Trước đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành văn bản số 1046/KL-TTCP ngày 1/7/2021 về Kết luận thanh tra về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản của tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 01/01/2010 – 31/12/2018).

Cụ thể, UBND tỉnh Thái Nguyên đã giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2003.

Dự án thực hiện theo cơ chế thanh toán tiền đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư cho nhà đầu tư bằng việc bù trừ tiền thu cấp quyền sử dụng đất đã có hạ tầng nhưng thực chất là giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án.

“Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh, Sở Kế hoạch & Đầu tư, UBND TP Thái Nguyên”, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Việc xác định tài sản so sánh các thửa không tương đồng là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết về xác định giá đất. Trách nhiệm này thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường, Hội đồng thẩm định giá tỉnh Thái Nguyên và Công ty định giá.

UBND tỉnh Thái Nguyên chưa có quyết định phê duyệt phương án thu tiền sử dụng đất làm căn cứ để chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Trên diện tích đất được giao Công ty đã xây nhà ở kết hợp Văn phòng làm việc (nhà kiên cố 3 tầng tại ô đất số 42 và số 43) trong khi chưa đủ điều kiện xây dựng: Công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Trách nhiệm thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở ngành liên quan và Chủ đầu tư”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Về việc xử lý đối với một số tồn tại, hạn chế cụ thểm Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ban hành quyết định phê duyệt giá đất và phương án thu tiền sử dụng đất để thu nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật đối với Dự án khu dân cư tổ 4, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên.

Tương tự là tại Dự án Khu dân cư sinh thái kiểu mẫu, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư Thái Nguyên làm Chủ đầu tư dự án nhằm mục đích kinh doanh bất động sản, nhưng không đăng ký ngành nghề kinh doanh bất động sản là vi phạm điểm a, khoản 1, điều 11, Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý Khu đô thị mới.

Việc giao đất thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nhưng không qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đại năm 2003.

UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư sinh thái kiểu mẫu, phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên nhưng thực chất là giao đất có thu tiền cho Chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư để kinh doanh là chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục về giao đất.

Diện tích đất giao thừa so với đất thực hiện dự án là 7431,5m2 nhưng Chủ đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên chưa xác định được vị trí, mục đích sử đụng dất của diện tích đất này.

Quá trình giải trình đối với Dự thảo Kết luận thanh tra, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3580/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 thu hồi 7.430,5m2 của Công ty TNHH xuất nhập khẩu và Đầu tư Thái Nguyên giao UBND phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên quản lý theo quy hoạch.

Việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất không áp dụng các phương pháp xác định giá đất theo quy định tại tại Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài Chính.

Việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất tăng thêm 549m2 là chưa phù hợp theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND TP Thái Nguyên ban hành các Quyết định về ghi thu vào NSNN tiền sử dụng đất, ghi chi kinh phí XD CSHT, kinh phí BTGPMB và chi phí lãi vay dự án xây dựng Khu dân cư trên địa bàn TP Thái Nguyên là không đúng Luật Ngân sách nhà nước.

Việc đối trừ tiền XDH 59.347.000.000 đồng và tiền lãi vay 3.330.040.191 đồng vào tiền sử dụng đất là không có cơ sở theo Thông tư 145/2007/TT-BTC.

“Trách nhiệm đối với sai phạm nêu trên thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên, các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Cục thuế, UBND TP Thái Nguyên”, Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra

Ngay sau khi Kết luận thanh tra được công bố và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thông qua dự thảo, ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1046/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên xác định mục tiêu của Kế hoạch là thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 1046/KL-Thanh tra Chính phủ, xác định rõ tiến độ thực hiện, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, không để thất thoát ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng và khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục một số yếu kém trong quản lý...

Theo Kế hoạch số 126/KH-UBND, một số hạn chế, thiếu sót được Thanh tra Chính phủ chỉ ra được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện rà soát, khắc phục, chấn chỉnh trong quý III, quý IV năm 2021.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian và biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện theo Kế hoạch của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2021 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc; định kỳ tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị nêu trong Kết luận thanh tra theo quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, Thanh tra tỉnh kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ.

Cùng ngày 19/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2471/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nội dung Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Tổ công tác gồm 21 thành viên do ông  Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Lê Hải

Bình luận

Công Vinh nói sẽ kiện để làm rõ "ấm ức" của vợ chồng anh thời gian qua

Trong buổi livestream trực tiếp, Công Vinh nói rằng sẽ có đơn kiện những ai vu khống dù đó là doanh nhân, CEO hay bất cứ một cá nhân, tổ chức nào.

Thủy Tiên và Công Vinh công bố sao kê tiền từ thiện

Chiều 17/9, Thủy Tiên và Công Vinh đã đến ngân hàng để nhận và công khai bản sao kê tiền từ thiện hỗ trợ miền Trung cuối năm 2020.

Ca sĩ An Lê tri ân đội ngũ tuyến đầu chống dịch

MV được thực hiện trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên mọi việc đều hết sức khó khăn, từ khâu hòa âm, thu âm đến dựng hình.

Tuyển futsal Việt Nam xuất sắc hạ gục Panama

Với đấu pháp hợp lý, tinh thần quật khởi, các cầu thủ tuyển futsal Việt Nam đã xuất sắc dành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2021.

Xem thêm