Quảng Nam yêu cầu dự án Trường Xuân Tam Kỳ phải đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ

0
Đến hết Quý II/2022, không hoàn thành công tác GPMB, giao đất thực hiện dự án, Sở ban ngành tham mưu UBND tỉnh dừng thực hiện dự án Trường Xuân Tam Kỳ.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; UBND tỉnh Quảng Nam có văn bản 7321/UBND-KTN thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng nhà Khu dân cư phố chợ Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ đến hết Quý III/2022 (giãn tiến độ thêm 12 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Công văn số 6035/UBND-KTN ngày 20/10/2018).

Tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện dự án. Trường hợp đến hết Quý II/2022, mà không hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giao đất để thực hiện dự án thì chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND thành phố Tam Kỳ tham mưu UBND tỉnh dừng thực hiện và điều chỉnh quy mô dự án.

Đối với Chủ đầu tư, tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương tập trung triển khai thi công hoàn thành dự án đưa vào hoạt động theo đúng tiến độ được UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh nêu trên.

du-dan-4

Đến hết Quý II/2022 mà không hoàn thành công tác GPMB, giao đất thực hiện dự án, UBND Quảng Nam tỉnh dừng thực hiện dự án Trường Xuân TP Tam Kỳ. (Ảnh: daidoanket.vn).

Chủ động đề xuất phương án xử lý, điều chỉnh dự án trong trường hợp không hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để giao đất thực hiện dự án.

Lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ triển khai đầu tư trên phần diện tích còn lại của dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện), trình Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, làm cơ sở quản lý tiến độ và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư tiếp theo của dự án theo đúng quyđịnh; báo cáo Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Tam Kỳ và các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi dự ánhoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm: các công trình hạ tầng dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết (1/500) được duyệt.

Đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng trong khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm: cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải,… trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 194 Luật Đất đai; khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi một số điều của Luật đất đai.

Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định tại pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và các nội dung quy định tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn số 3304/UBND-KTN gửi các Sở và địa phương liên quan đề nghị kiểm tra thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản trên mạng xã hội khi dự án chưa đủ các điều kiện.

Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản các dự án như: Khu dân cư phố chợ Trường Xuân, Khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An (giai đoạn 2), Khu phố chợ Chiên Đàn, UBND tỉnh đã có ý kiến như sau: Các dự án nêu trên chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Do đó, tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở TN&MT, UBND huyện Phú Ninh, TP Tam Kỳ, Hội An và các Sở, ngành liên quan kiểm tra, rà soát thông tin và làm việc với từng chủ đầu tư dự án để chấn chỉnh và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân được biết.

Nguyễn Tuấn

Bình luận

Thành lập “Câu lạc bộ Điểm đến Quảng Nam – gìn giữ giá trị bản địa”

Câu lạc bộ Điểm đến Quảng Nam sẽ tiếp tục kết nạp thêm nhiều thành viên khác góp phần làm đa dạng hóa các điểm đến và dịch vụ du lịch...

Thành lập Câu lạc bộ bóng bàn chuyên nghiệp VN Đà Thành tại Đà Nẵng

Sau khi thành lập, Câu lạc bộ Bóng bàn VN Đà Thành chính thức trực thuộc Liên đoàn bóng bàn Việt Nam.

Bình Dương: Sẵn sàng cho Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI, năm 2022

UBND tỉnh Bình Dương đã và đang triển khai công tác chuẩn bị, sẵn sàng tập trung mọi điều kiện cho cho một kỳ Đại hội diễn ra thành công rực rỡ.

Giải thưởng Quả bóng Vàng 2021: Tạm đóng 3 hạng mục

Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam cho biết tạm đóng 3 hạng mục vì giải đấu chuyên nghiệp trong năm 2021 đã bị hủy.

Xem thêm