UBND tỉnh Quảng Nam vừa Phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn.UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 1894/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, Phê duyệt giá đất tái định cư tại dự án Đường và Cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn:

Tổng diện tích đất tái định cư: 3.000 m2, gồm: 20 lô (150 m2/lô); ký hiệu lô đất: từ 01 đến 20; mặt cắt đường: 12 m (2,5+7+2,5). Đơn giá đất tái định cư: 2.960.000 đồng/m2.

Những lô đất có vị trí 02 mặt tiền tại ngã ba đường nhân hệ số 1,1 và tại ngã tư đường nhân hệ số 1,2.

Chi tiết các lô đất tái định cư theo Bản đồ phân lô (tỷ lệ 1/1.000) kèm theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt tại Quyết định số 528/QĐSGTVT ngày 01/10/2020 của Sở Giao thông vận tải tỉnh.

eb982f469a356d6b3424

Khu vực đầu tuyến phía đông Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB phối hợp với các phòng, Ban liên quan và UBND cấp xã thực hiện việc giao đất tái định cư đảm bảo đúng đối tượng, hạn mức giao đất và phương án bố trí tái định cư được phê duyệt; thu và quyết toán tiền sử dụng đất theo đúng quyđịnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với Sở Tài chính theo dõi, hướngdẫn, kiểm tra, giám sát UBND thị xã Điện Bàn thực hiện các nội dung tại khoản 1 Điều này đảm bảo đúng quy định.

Được biết, Dự án Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn thuộc Dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt gần 500 tỷ đồng dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh. Đây là một trong số dự án trọng điểm của Quảng Nam trong giai đoạn 2021-2024, với nguồn vốn đầu tư được phân bổ trực tiếp từ ngân sách Trung ương.

Dự án nhóm: B có tổng mức đầu tư dự án: 498 tỷ đồng - tăng 158 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu dự án là 350 tỷ đồng.

Quy mô đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ cầu vượt đường sắt đến cầu Quảng Đà với chiều dài khoảng 5,8 km, bao gồm: Đoạn từ cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu đến đường ĐT.605, chiều dài khoảng 1,5km.

Đoạn trùng với tuyến đường ĐT.605, chiều dài khoảng 1,5km: Giữ nguyên hiện trạng, với bề rộng nền đường 9m, mặt đường 8m; cắm mốc quản lý mặt cắt quy hoạch 27m. Đoạn từ đường ĐT.605 đến đầu cầu Quảng Đà, chiều dài khoảng 2,8km...

Dự án đầu Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam có ý nghĩa về mặt chiến lược kinh tế - chính trị - xã hội quan trọng, khi là trục giao thông xuyên tuyến kết nối các tiểu vùng tại nội thị Điện Bàn; kết nối từ tiểu  vùng 1 (đô thị du lịch biển từ phía Đông sông Cổ Cò ra đến biển) vào tiểu vùng 2 (Cụm Đô thị Điện Nam - Điện Ngọc) qua đường Dũng sỹ Điện Ngọc xuống tiểu vùng 3 và xuống tận cụm đô thị Điện Thắng hay Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thuộc vùng ngoại thị Điện Bàn).

Vào tháng 6/2021, UBND thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có công văn số 5434/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các công việc ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam.

Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu và phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là gần 2,5 tỷ đồng.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận